top of page

Grupo de Análise de Mercado

Público·40 membros

Nebe Suresi ((HOT))Kuran-ı Kerim'de geçen her bir ayet-i kerime ve sure Allah (c.c)'un kelamı olmakla beraber ayrı ayrı özellik taşır. Hak Peygamber olan Efendimiz (SAV)'in diğer peygamberlerin tevhid mücadeleleri uğruna yaşadığı sıkıntılar, Allah (c.c)'un varlığı ve birliği, evren üzerindeki yaratılışının anlatıldığı Yasin Suresi ya da öldükten sonra kabir azabına karşı koruyucu bir sure olarak bilinen Mülk suresi gibi daha nice sure ve ayet-i kerimelerin sırları ile hikmetleri vardır. Son cüzde yani 30. cüzde yer alan Nebe suresi bir diğer adıyla Amme suresi olarak geçmektedir. Nebe/Amme suresinde ağırlıklı olarak geçen konu; kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfattır.
Nebe SuresiNebe Suresi Mekke'de nazil olan surelerden biridir. Adını ikinci ayetinde geçen nebe kelimesinden alır. Sure 40 ayetten oluşur ve her ayeti ile kişilere önemli mesajlar verir. Özellikle Nebe Suresi 33. ayet kişilere Allah'a karşı gelmedikleri taktirde alacakları mükafatlardan bahseder. Sure birinci ayet içerisinde geçen Amme kelimesiyle de anılabilir.


Nebe Suresi okunuşu her Müslüman için önemli olan dini bilgiler arasında yer alır. Mekke döneminde nazil olan Nebe Suresi meali kişilere birçok konuda önemli mesajlar iletir. Nebe suresi 33. ayet de kişilere verilen bu müjdeler konusunda en önemlileri arasında yer alır. Nebe Suresi Türkçe okunuşu incelendiğinde sureyi daha iyi anlamak da mümkün olabilir. Nebe Suresi Türkçe anlamı, Amme Suresi Arapça yazılışı, meali ve tefsiri hakkında tüm detaylar.


Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görmek, şan ve şöhrete ermeye, güzel bir isimle anılmaya, dinde hidayete ermeye ve ömrünün uzun olmasına veya uzun olacağına işaretle tabir olunur. Kirmani'nin yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında gören kimse, hayırlı işler ve faydasını göreceği fiiller yapar ve yapacağına işarettir şeklinde yorumlanır demiştir. Gafer-i Sadık (r.a.)'ın yorumu: Rüyasında Nebe suresini okuduğunu veya dinlediğini görmek, rüya sahibinin, sözü geçerli, değeri yüksek, itibar sahibi, saygın bir kişi olduğuna işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Efendimizin yorumu: Rüyasında Nebe sure-i Celilesini okuduğunu veya dinlediğini gören kimsenin yaptığı iyilik ve ihsanlarıyla, yaptığı yardım ve muavenetleriyle insanların muhabbet ve övgülerini kazanır ve kazanacağına Cenab-ı Allah, rüya sahibini insanlara sevdirir ve sevdireceğine işaretle yorum buyurmuşlardır.


Rüyada nebe suresi görmek şöhrete, bilinirliğe ve tanınırlığa ulaşılacağına işaret eder. Dini olarak aydınlanmaya ve huzurlu bir yaşama delalet eder. Nebe suresini ezbere okuduğunu görmek hayır işi yapmaya ve hayırlı insanlarla karşılaşılacağına yorumlanır. Sizler için rüyada nebe suresi görmek ne demek ve ne suresini ezbere okuduğunu görmek hakkında merak edilenleri derledik.


Rüyada nebe suresini görmek, dinde yükselmeye ve dini inancın artmasına işaret eder. Bu rüyayı gören kişilerin yaptığı işlerden büyük bir fayda göreceğine, zenginliğe ve berekete kavuşacağına delalet eder.


Nebe suresi Kur'an'da 78. suredir ve 40 ayetten oluşur. Nebe kelime olarak haber manasına gelir ve surede geçtiği için surede ismini buradan almıştır. Ayırca Nebe suresi "Amme yetesaelûn" ayeti ile başladığından bu isimle de bilinmektedir. Nebe suresi türkçe okunuşu ve anlamı sayfamızda yer almaktadır.


Amme yetesa elune. Anininebeil azıymi. Elleziy hum fiyhi muhtelifune. Kella seyalemune. Elem necalil arda mihaden. Velcibale evtaden. Ve halak nakum ecvacen. Ve cealna nevmekum subaten. Ve cealnelleyle libasen. Ve cealne nehare neaşen. Ve beneyna fevkakum seban şidaden. Ve cealna siracen cehhacen. Ve enzelna minelmu sırati maen seccacen. Linuhrice bihi habben ve nebaten. Ve cennatin elfafen. İnne yevmelfasli kane miykaten. Yevme yunfehu fiysuri fetetune efvacen. Ve futihatis semau fekanet ebvaben. Ve suyyiretil cibalu fekanet seraben. İnne cehenneme kanet mirsaden. Littağıyne meaben. Labisiyne akhaben. La yezukune fiyha berden vela şeraben. İlla hamiymen ve ğassakan. Cezaen vifakan. İnnehum kanula yercune hısaben. Ve kezzebu biayatine kizzaben. Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaben. Fezuku felen neziydekum illa azaben. İnne lil muttekıyne nefazen. Hadaika veanaben. Ve kevaıbe etraben. Ve kesen dihakan. La yesmeune fiyha lağven vela kizzaben. Cezaen min rabbike ataen hısaben. Rabbis semavati vel ardı vema beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben. Yevme yekumurruhu vel melaiketu saffen la yetekellemune illamen ezine lehurrahmanu vekale savaben. Zalikel yevmulhakku femen şaette haze ila rabbihi meaben. İnna enzernakum azaben kariyben yevme yenzurul mer uma kaddamet yedahu ve yekulul kafiru ya leyteniy kuntu turaben.


Nebe suresini okuyan kişilerin imansız bir şekilde ölmeleri mümkün olmaz. Yüce Allah Nebe suresini okumayı alışkanlık haline getirmiş olan kimselerin rızıklarını genişletir ve onlara bolca mükafatlar verir. Nebe suresini okuyan kişilerin ölmeden önce cennetteki yerlerini görecekleri rivayet edilir. Nebe suresini okumayı alışkanlık haline getiren kişilere Allah kıyamet zamanı soğuk bir içecek ikram edecek şeklinde belirtilmiştir. İkinci namazından sonra Nebe suresini okuyan kişilerin kıyamet esasında azapları hafifler.


Tecvid kurallarını öğrenmek kadar, bu kuralları uygulamak ve tilavet sırasında tatbik etmek oldukça önemlidir. Bazı ayet ve surelerin üzerinde uygulama yapmamız bu nedene dayanmaktadır. Bugünkü dersimizde ise farklı münasebetlerde okuduğumuz Nebe suresinin ilk sekiz ayetini ele alacağız. 041b061a72


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...

membros

Página do grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page